SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. – SERVICII DE TRANSPORT CARBUNE ENERGETIC PE CALEA FERATA PENTRU ELECTROCENTRALE DEVA (16.01.2018)

  • Numar anunt: 185819
  • Data publicarii: 16.01.2018
  • Valoare contract: 2,665,527.56 RON
  • Clasificare CPV 60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Lotul 1 - Servicii de transport carbune energetic pe calea ferata prin combinarea de trenuri din doua sau mai multe statii, intre punctele de expeditie ale SCEH SA Directia Miniera respectivSNIM si statia CFR Mintia • Cantitatile de marfuri exprimate în tone ce urmeaza a se transporta în perioada de valabilitate a contractului, respectiv pe o perioada de 1luna cu posibilitatea de prelungire 4 luni , sunt prevazute in caietul de sarcini aferent lotului 1. • Programul de lucru la SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA este de luni – duminica ora 7:00 – 19:00. • Capacitatile de descarcare carbune energetic si timpii de utilizare pentru calcularea costurilor cu T.O.U. la descarcare sunt prevazute in caietul de sarcini aferent lotului 1. • Relatiile de transport în trafic intern, caracteristicile de tonaj si lungime pe care trebuie sa le îndeplineasca trenurile complete de carbune energetic sunt prevazute in caietul de sarcini Lotul 2 - Servicii de transport carbune energetic pe calea ferata de la statia CFR Agigea Nord pâna la statia CFR Mintia • Cantitatile de marfuri exprimate în tone ce urmeaza a se transporta în perioada de valabilitate a contractului, respectiv pe o perioada de 1luna cu posibilitatea de prelungire 4 luni , sunt prevazute in caietul de sarcini aferent lotului 2. • Programul de lucru la SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA este de luni – duminica ora 7:00 – 19:00. • Capacitatile de descarcare carbune energetic si timpii de utilizare pentru calcularea costurilor cu T.O.U. la descarcare sunt prevazute in caietul de sarcini aferent lotului 2 • Caracteristicile de tonaj si lungime pe care trebuie sa le îndeplineasca trenurile complete de carbune energetic sunt prevazute in caietul de sarcini Lotul 3- Servicii de transport carbune energetic pe calea ferata de la statia CFR Orsova pâna la statia CFR Mintia • Cantitatile de marfuri exprimate în tone ce urmeaza a se transporta în perioada de valabilitate a contractului, respectiv pe o perioada de 1luna cu posibilitatea de prelungire 4 luni , sunt prevazute in caietul de sarcini aferent lotului 3 • Programul de lucru la SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA este de luni – duminica ora 7:00 – 19:00. • Capacitatile de descarcare carbune energetic si timpii de utilizare pentru calcularea costurilor cu T.O.U. la descarcare sunt prevazute in caietul de sarcini aferent lotului 3 • Caracteristicile de tonaj si lungime pe care trebuie sa le îndeplineasca trenurile complete de carbune energetic sunt prevazute in caietul de sarcini Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri pâna la 31.12.2017(functie de care se vor elabora si evalua ofertele) iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilei suplimentari. Entitatea contractanta poate opta pentru suplimentarea cantitatilor de servicii in conditiile existentei surselor financiare alocate cu aceasta destinatie

    Castigator: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.
    Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU,NR.38,SECT.1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 0212251112/0723252075 , Email: mioara.voicu@cfrmarfa.com , Fax: +40 0212251113

Vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 185819_16.01