SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. – SERVICII DE TRANSPORT CARBUNE ENERGETIC PE CALEA FERATA DE LA STATIILE DE EXPEDITIE ALE FURNIZORILOR SI ANTESTATIA TRIAJ – SUCURSALA PAROSENI (16.01.2018)

  • Numar anunt: 185807
  • Data publicarii: 16.01.2018
  • Valoare contract: 832,029.08 RON
  • Clasificare CPV 60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Sucursala Electrocentrale Paroseni are linia ferata industriala racordata la infrastructura feroviara prin schimbatorul de cale nr.4 conjugat cu schimbatorul de cale nr.8 ambele centralizate electrodinamic in instalatia CED – CR2 din H.M.Vulcan. Linia ferata industriala este acoperita pentru acces spre zona CFR prin semnalul luminos de manevra M6, centralizat in instalatia CED – CR2 din H.M.Vulcan. Linia Ferata Industriala Paroseni are suprastructura tip sina 49, traverse din lemn si traverse de beton, avand ecartament normal. • Transportul se efectueaza pe relatiile de transport prevazute in caietul de sarcini • Punctele de încarcare a carbunelui livrat de furnizorii de carbune SCEH – Directia Miniera, respectiv S.N.I.M. Valea Jiului si statiile CFR de expeditie sunt prevazute in caietul de sarcini Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri pâna la 31.12.2017(functie de care se vor elabora si evalua ofertele) iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilei suplimentari. Entitatea contractanta poate opta pentru suplimentarea cantitatilor de servicii in conditiile existentei surselor financiare alocate cu aceasta destinatie

    Castigator: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.
    Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU,NR.38,SECT.1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 0212251112/0723252075 , Email: mioara.voicu@cfrmarfa.com , Fax: +40 0212251113

Vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 185807_16.01