SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. – Servicii de reparatii de tip RR (reparatie cu ridicare) la locomotiva LDE 1250CP – nr. 030 din dotarea Sucursalei Electrocentrale Paroseni (26.04.2018)

  • Numar anunt: CN1000090
  • Data publicarii: 26.04.2018
  • Valoare contract: Valoarea fara TVA: 505520,88; Moneda: RON
  • Clasificare CPV 50221000-0 Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
  • Termen de depunere: 30.05.2018 15:00
  • Informatii suplimentare: Se achizitioneaza servicii de reparatii tip RR (reparatie cu ridicare) la locomotiva LDE 1250 CP – 030, din dotarea Sucursalei Electrocentrale Paroseni, conform nomenclatorului de servicii anexa la caietul de sarcini 501/2018. Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, este a 15-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificata si completata de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.

Anunt de participare: CN1000090 Anunt de participare