SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic cu ocazia efectuarii serviciilor de reparatii planificate tip RTG la vagoane seriile 1976, 2081 care fac obiectul Contractului de prestari servicii nr. 253 / 16.08.2017 (13.02.2018)

  • Numar anunt: 186588
  • Data publicarii: 13.02.2018
  • Valoare contract: 12,700.6 RON
  • Clasificare CPV 50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Castigator: SC ASTRA VAGOANE CALATORI SA
    Adresa postala: Str. Petru Rares nr. 1-3 , Localitatea: ARAD , Cod postal: 310210 , Romania , Tel. +400257233651 , Fax: +40 0257258168

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 186588_13.02

Negociere fara anunt de participare