SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – ,,,Servicii suplimentare -3 loturi” Lotul 1– serv supl const fluxul tehn cu ocazia ef serv de rep planif tip RTI2 la vag seria 3076, care fac obl Contr servicii nr. 115 / 25.04.2017, Lotul 2 – Serv de rep sursa statica SSVC 13 vag calatori seria 2076 nr. 2076 002-6 ” care face ob contr nr. 415 / 28.12.2016, Lotul 3 – Serv supl const fluxul tehn cu ocazia ef rep planif tip RTG la vag dormit seria 7170, care fac ob contr nr. 395/16.12.2016. (12.01.2018)

  • Numar anunt: 185741
  • Data publicarii: 12.01.2018
  • Valoare contract: 35,575.32 RON
  • Clasificare CPV 50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
  • Termen de depunere:
  • Informatii suplimentare: ,,Servicii suplimentare - impartite in 3 loturi” Lotul 1 – servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic cu ocazia efectuarii serviciilor de repara?ii planificate tip RTI2 la vagoane seria 3076, care fac obiectul Contractului de prestari servicii nr. 115 / 25.04.2017, Lotul 2 - Servicii de reparatie sursa statica SSVC 13 vagonul de calatori seria 2076 nr. 2076 002-6 ” care face obiectul contractului nr. 415 / 28.12.2016, Lotul 3 - Servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic cu ocazia efectuarii reparatiilor planificate tip RTG la vagoane de dormit seria 7170, care fac obiectul contractului nr. 395/16.12.2016.

    Castigator: SC ATELIERELE CFR GRIVITA SA
    Adresa postala: Calea Grivitei nr. 359, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010718 , Romania , Tel. +40 0212240913 , Fax: +40 0212241736

Vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 185741_12.01