SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii de reparatii suplimentare constatate în prezenta receptiei CFR pe fluxul de reparatii la locomotiva EGM 959, care efectueaza reparatie planificata tip RR în baza contractului nr. 105/19.04.2017

  • Numar anunt: 184457
  • Data publicarii: 06.12.2017
  • Valoare contract: 26,150 RON
  • Clasificare CPV 50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
  • Termen de depunere:
  • Informatii suplimentare: Castigator: RELOC S.A.
    Adresa postala: B-DUL DECEBAL 109 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200746 , Romania , Tel. +40 0744563830 , Email: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro, alexandra.voica@relocsa.ro , Fax: +40 0251437854 , Adresa internet (URL): relocsa.ro
    Valoarea: 26150.00 Moneda: RON Fara TVA

vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 184457_06.12