SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – „Servicii de reparatii suplimentare, constatate în prezenta receptiei CFR pe fluxul de reparatii la locomotiva diesel-electrica EGM 922 care efectueaza reparatie tip RR în baza contractului nr. 105/19.04.2017” (09.02.2018)

  • Numar anunt:
  • Data publicarii: 09.02.2018
  • Valoare contract: 164,340 RON
  • Clasificare CPV 186486
  • Informatii suplimentare: Castigator: SC RELOC SA Craiova
    Adresa postala: Bdul Decebal nr. 109 jud. Dolj , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200746 , Romania , Tel. +40 251437854

Vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 186486_09.02

Anunt de participare asociat: Negociere fara anunt de participare