SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii de reparatii aparate de rulare cu inlocuire de elemente componente la vagoanele de calatori echipate cu boghiuri Y32 R/Y32 RS care nu au termenul de reparatie planificata expirat (11.01.2018)

  • Numar anunt: 181971
  • Data publicarii: 11.01.2018
  • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: intre 147,788 si 16,902,330 RON
  • Clasificare CPV 50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Servicii de reparatii aparate de rulare cu inlocuire de elemente componente la vagoanele de calatori echipate cu boghiuri Y32 R/Y 32 RS care nu au termenul de reparatie planificata expirat
    Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic, raspunsul urmand a fi transmis cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Vizualizati anuntul de participare: Anunt de participare (sectoriale) numarul 181971_11.01