SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii de modernizare a vagoanelor de calatori seriile 1980, 2180 – serie noua 1976 varianta II, 2176 varianta II

  • Numar anunt: 179088
  • Data publicarii: 21.09.2017
  • Valoare contract: 127,000,000 RON
  • Clasificare CPV 50224200-3 - Servicii de reconditionare a vagoanelor de calatori (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Castigator: ATELIERELE CFR GRIVITA S.A.
    Adresa postala: Calea Grivitei,nr. 359 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010718 , Romania , Tel. +40723615951 , Email: dan.dogaru@grivita.ro , Fax: +40 212241736 , Adresa internet (URL): www.grivita.ro
    Valoarea: 127000000.00 Moneda: RON Fara TVA

vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 184700_14.12