SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii de întretinere, verificare si reparare curenta a liniilor CF si aparatelor de cale din PLT Marasesti, afiliat Depoului Tecuci

  • Numar anunt: 181687
  • Data publicarii: 22.12.2017
  • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: 12,483.83 RON
  • Clasificare CPV 50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Prestarea de servicii de intretinere, verificare si reparare a liniilor CF din PLT Marasesti

Vizualizati anuntul de participare: Anunt de participare (sectoriale) numarul 181687_22.12

Anunt de atribuire: 186492_09.02