SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii de intretinere, verificare si reparare curenta linii CF si aparate de cale din subunitatile SRTFC Brasov (15.01.2018)

  • Numar anunt: 185825
  • Data publicarii: 15.01.2018
  • Valoare contract: 275,639 RON
  • Clasificare CPV 50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Servicii de intretinere, reparatii si verificarea liniilor CF si a aparatelor de cale din subunitatile de pe raza SRTFC Brasov, pentru a asigura o functionare normala si continua a activitatii de exploatare a materialului rulant in conditii de calitate si siguranta circulatiei, securitatea transportului, sanatatea si protectia oamenilor si a mediului.

    Castigator: ROMFER CONSTRUCT SA
    Adresa postala: str. 1 Mai, nr. 12, com. Chiajna, jud. Ilfov , Localitatea: Chiajna , Cod postal: 077040 , Romania , Tel. +40 0213170364 , Email: romferconstruct@yahoo.com , Fax: +40 0213170364

Vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 185825_15.01