SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii de examinare medicala si psihologica pentru functiile in siguranta circulatiei – SRTFC BUCURESTI (13.02.2018)

  • Numar anunt: 422691
  • Data publicarii: 13.02.2018
  • Valoare contract: Valoare estimata: 161,890 RON
  • Clasificare CPV 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Servicii de examinare medicala si psihologica pentru functiile in siguranta circulatiei - SRTFC BUCURESTI Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Detalii invitatie de participare: Detaliu pentru invitatia _ anunt numarul 422691