SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – „Salubrizare automotoare si/sau rame electrice la Depoul Brasov (salubrizare in depou)” (09.02.2018)

  • Numar anunt: 182548
  • Data publicarii: 09.02.2018
  • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: intre 4,140 si 369,792 RON
  • Clasificare CPV 90917000-8 - Servicii de curatare a echipamentului de transport (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Salubrizare automotoare si/sau rame electrice la Depoul Brasov (salubrizare in depou).
    Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic, raspunsul urmand a fi transmis cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Vizualizati anuntul de participare: Anunt de participare (sectoriale) numarul 182548_09.02