SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – „Acumulatoare electrice utilizate pe vagoanele de calatori si Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel”– impartita in 4 loturi (08.02.2018)

 • Numar anunt: 186428
 • Data publicarii: 08.02.2018
 • Valoare contract: 7,769,240 RON
 • Clasificare CPV 31431000-6 - Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)
  31430000-9 - Acumulatori electrici (Rev.2)
 • Informatii suplimentare: "Acumulatoare electrice utilizate pe vagoanele de calatori si Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel”– impartita in 4 loturi Lot 1- Acumulatoare electrice utilizate pe vagoanele etajate de calatori 6V/420Ah Lot 2 - Acumulatoare electrice utilizate pe vagoanele de calatori 6V/385Ah Lot 3 - Baterii de acumulatoare cu gel -6v/385Ah pentru vagoanele de calatori Lot 4 - Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel

  Baterii acum cu plumb pt pornirea locom diesel
  Castigator: SORGETI S.R.L.
  Adresa postala: Str. Arh. Ion Mincu, nr. 17, ap. 4, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011356 , Romania , Tel. 021 2324461 , Email: office@sorgeti.ro , Fax: 021 2324461
  Valoarea: 1855900.00 Moneda: RON Fara TVA

  Acum elec utiliz vag etaj cal 6V/420Ah, Acum elec utiliz vag cal 6V/385Ah,Baterii acum gel 6v/385Ah
  Castigator: CARANDA BATERII S.R.L.
  Adresa postala: Calea Grivitei nr. 180 etaj 3, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 032982 , Romania , Tel. +40 0722410774/+40 0212314444 , Email: vanzari@caranda.ro, executive@caranda.ro, oferte@caranda.ro, office@caranda.ro, achizitii@caranda.ro , Fax: +40 0212561828 , Adresa internet (URL): www.caranda.ro
  Valoarea: 5913340.00 Moneda: RON Fara TVA

Vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 186428_08.02

Anunt de participare asociat: 180893 / 21.11.2017