SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – ,,Servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic specific reparatiei planificate tip RTG la vagoanele de călători seria 2076 nr. 2076 005-9, 2076 004-2 si 2076 017-4” -care fac ob ctr 415/28.16 (18.06.2018)

  • Numar anunt: CAN1001109
  • Data publicarii: 18.06.2018
  • Valoare contract: Valoare: 49533,40 Moneda: RON
  • Clasificare CPV 50222000-7 Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
  • Castigator:ATELIERELE CFR GRIVITA - Adresa: Calea Grivitei nr. 359, Sector 1, Bucuresti, Romania, 10718, Tel: +40 21 2240908, Fax: +40 21 2241736, Email: office@grivita.ro, CUI: RO 1555026, ONRC: J40/9717/17.04.1992

Anunt publicat: CAN1001109 Anunt de atribuire la anunt de participare