SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Servicii de aplicatii informatice’’- impartite in 2 loturi (07.03.2018)

  • Numar anunt: 187193
  • Data publicarii: 07.03.2018
  • Valoare contract: 103,649.92 RON
  • Clasificare CPV 72416000-9 - Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Castigator: SC INFORMATICA FEROVIARA SA
    Adresa postala: Str. Garii de Nord nr. 1, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010855 , Romania , Tel. +40 0212232778 , Fax: +40 0212232779

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 187193_07.03.2018

Negociere fara anunt de participare