SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – „Salubrizare vagoane de calatori la Revizia Vagoane Timisoara si Revizia Vagoane Simeria” (10.03.2018)

 • Numar anunt: 183329
 • Data publicarii: 10.03.2018
 • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: intre 267,260 si 4,810,680 RON
 • Clasificare CPV 90917000-8 - Servicii de curatare a echipamentului de transport (Rev.2)
 • Termen de depunere: 16.04.2018 16:00
 • Informatii suplimentare: „Salubrizare vagoane de calatori la Revizia Vagoane Timisoara si Revizia Vagoane Simeria" – impartita in 2 loturi
  Lot 1 - Salubrizare la Revizia Vagoane Timisoara;
  Lot 2 - Salubrizare la Revizia Vagoane Simeria.
  Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic, raspunsul urmand a fi transmis in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
  Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13

Anunt de participare: Anunt de participare (sectoriale) numarul 183329_10.03.2018