SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Monitorizare factori de mediu in subunitatile S.R.T.F.C. Galati (19.03.2018)

 • Numar anunt: 220880
 • Data publicarii: 19.03.2018
 • Valoare contract: 7,044 RON
 • Clasificare CPV 90711500-9 - Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
 • Informatii suplimentare: Prestarea de servicii de monitorizare a factorilor de mediu, prelevarea de probe si determinarea nivelului indicatorilor fizico-chimici. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, in legatura cu documentatia de atribuire, cu 6 zile inainte de termenul
  limita stabilit pentru depunerea ofertelor, urmand ca entitatea contractanta sa raspunda in mod clar si complet, la orice clarificare solicitata, cu 4 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

  Castigator: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND
  CUI: RO 3268360
  Adresa: Drumul Podul Dambovitei nr.71-73 sect.6, Bucuresti, 060652, Bucuresti

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire numarul 220880_19.03.2018

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT: 422301/07.02.2018 15:54