SNTFC “CFR CALATORI” S.A. – Elemente elastice metal-cauciuc pentru locomotive electrice de 5100Kw si 3400kW”-impartita in 9 loturi (15.02.2018)

 • Numar anunt: 182675
 • Data publicarii: 15.02.2018
 • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: intre 425,872 si 1,726,640 RON
 • Clasificare CPV 34631000-9 - Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)
 • Termen de depunere: 22.03.2018 16:00
 • Informatii suplimentare: Elemente elastice metal-cauciuc pentru locomotive electrice de 5100Kw si 3400kW”
  Lot 1 - Element elastic Ball-Joint 014 tip P
  Lot 2 - Element elastic LB 2084
  Lot 3 - Element cuplaj elastic 8x8
  Lot 4 - Bloc amortizor tip XNS 35-35
  Lot 5 - Bloc amortizor tip XNS 35-61
  Lot 6 - Element elastic pendular Co-Co
  Lot 7 - Placa elastica Co-Co
  Lot 8 - Element elastic pendular Bo-Bo
  Lot 9 - Placa elastica Bo-Bo
  Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic, raspunsul urmand a fi transmis cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Anunt de participare: Anunt de participare (sectoriale) numarul 182675_15.02