METROREX S.A. – “Consultanta, asistenta juridica si reprezentare în fata instantelor judecatoresti de orice grad si a oricaror institutii în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii obiectivului de investitii: Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)”.

 • Numar anunt: 181100
 • Data publicarii: 05.12.2017
 • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: 2,079,000 RON
 • Clasificare CPV 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
  71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
  71351810-4 - Servicii de topografie (Rev.2)
  71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
  79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
 • Termen de depunere: 11.01.2018 16:00
 • Informatii suplimentare: Consultanta, asistenta juridica si reprezentare în fata instantelor judecatoresti de orice grad si a oricaror institutii în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii obiectivului de investitii: Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” Activitatile în cadrul contractului, asa cum au fost stabilite prin caietul de sarcini, vor fi realizate în 4 etape, astfel:
  - Etapa I - de la declansarea procedurii de expropriere pâna la notificarea proprietarilor;
  - Etapa II - de la notificarea proprietarilor pâna la întabularea dreptului de proprietate;
  - Etapa III - transferul catre UAT-uri a imobilelor care nu mai sunt necesare dupa finalizarea lucrarilor;
  - Etapa IV - reprezentarea expropriatorului în fata instantelor de toate gradele, în toate litigiile formulate de catre persoanele expropiate, ca urmare a parcurgerii de catre Prestator a tuturor etapelor anterioare, cu caracter contencios sau necontencios, pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzelor.

Vizualizati anuntul de participare: Anunt de participare (sectoriale) numarul 181100_05.12