METROREX S.A. – Upgradarea sistemului informatic integrat Phoenix – faza 2017 (21.04.2018)

  • Numar anunt: 188133
  • Data publicarii: 21.04.2018
  • Valoare contract: 4,479,701 RON
  • Clasificare CPV 72540000-2 - Servicii de actualizare informatica (Rev.2)
    48611000-4 - Pachete software pentru baze de date (Rev.2)
  • Castigator:S & T ROMANIA S.R.L. - Adresa postala: Sector 1, Piata Montereal, nr.10, WTCB SA, cladirea Principala, incaperile, 3.01, 3.05bis, 3.06, 3.07, 3.08, 3.14, 3.15, 3.16,3.17,3.20, 3.21,3.22,3.29,3.30, et 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011469 , Romania , Tel. +40 212085800 , Email: snt@snt.ro, carmen.nitu@snt.ro, elicitatii@snt.ro , Fax: +40 212085801 , Adresa internet (URL): www.snt.ro

Anunt de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 188133_21.04.2018

ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT: 181723 / 28.12.2017