Autoritati centrale din Romania

Sort By: Nume companie
(Reset)
Senatul Romaniei
Address: Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Bucuresti
Scurta descriere: Activitatea Senatului se desfăşoară „în plen” şi „ pe comisii”, îndeplininduse ca funcţii principale: adoptarea legilor, desemnarea şi revocarea unor autorităţi publice, exercitarea controlului parlamentar
Presedentia Romaniei
Address: Str. Geniului, Nr. 1-3, Cod poştal 060116
Bucuresti
Scurta descriere: Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Nici o persoana nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi succesive. Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.
Camera Deputatilor
Address: Palatul Parlamentului, Str. Izvor, Nr. 2-4, Cod poştal 050563
Bucuresti
Scurta descriere: Preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă deputaţii în sesiuni ordinare sau extraordinare; conduce lucrările Camerei Deputaţilor şi asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea regulamentului; conduce lucrările şedinţelor Biroului permanent.