Autoritati centrale din Romania

Sort By: Nume companie
Camera Deputatilor
Address: Palatul Parlamentului, Str. Izvor, Nr. 2-4, Cod poştal 050563
Bucuresti
Scurta descriere: Preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă deputaţii în sesiuni ordinare sau extraordinare; conduce lucrările Camerei Deputaţilor şi asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea regulamentului; conduce lucrările şedinţelor Biroului permanent.