Autoritati publice

Sortati dupa Nume companie
Agentia Feroviara Europeana (ERA)
Boulevard Henri Harpignies, Nr. 160, Cod poştal 59300
Agenţia Feroviară Europeană este una dintre agenţiile Uniunii Europene şi are misiunea de a asigura asistenţă tehnică în domeniul securităţii feroviare şi a interoperabilităţii, de-a lungul întregii Europe. Acest lucru implică, pe lângă coordonarea măsurilor de securitate, dezvoltarea şi implementarea Specificaţiilor Tehnice pentru Interoperabilitate.
Banca Europeană pentru Investiţii (BEI)
Boulevard Konrad Adenauer, Nr. 100, Cod poştal L – 2950
Banca Europeană pentru Investiţii este cea care contribuie la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a Ţărilor Membre ale Uniunii Europene. În această direcţie, banca lansează pe piaţă un volum substanţial de fonduri pentru finanţarea de proiecte, în concordanţă cu obiectivele UE.
Camera Deputatilor
Palatul Parlamentului, Str. Izvor, Nr. 2-4, Cod poştal 050563
Bucuresti
Preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă deputaţii în sesiuni ordinare sau extraordinare; conduce lucrările Camerei Deputaţilor şi asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea regulamentului; conduce lucrările şedinţelor Biroului permanent.
Comisia Europeana
Rue de la Loi/Wetstraat, Nr. 200, Cod poştal 1040
Comisia Europeană elaborează propuneri de legi europene noi, pe care le prezintă Parlamentului European (PE) şi Consiliului. Comisia este organul executiv al UE – este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului şi Consiliului.
Consiliul European
Rue de la Loi 175, Cod poştal B-1048, Bruxelles, Belgia
Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia şi îi defineşte orientările şi priorităţile politice generale. Acesta nu exercită funcţii legislative. Consiliul European este compus din şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum şi din preşedintele lor şi preşedintele Comisiei.
Consiliul Uniunii Europene
Rue de la Loi 175, B-1048
Consiliul Uniunii Europene este principalul organ de decizie al UE. Este alcatuit din miniştrii statelor membre, care participă la reuniuni în funcţie de subiectele de pe agenda de lucru. Prin rotaţie, la fiecare şase luni, fiecare stat membru UE preia Preşedinţia Consiliului. Preşedinţia este asistată de Secretariatul General.
Curtea de Conturi Europeană
12, rue Alcide De Gasperi 1615
Curtea desfăşoară audituri prin intermediul cărora evaluează colectarea şi utilizarea fondurilor UE. Curtea examinează dacă operaţiunile financiare au fost corect înregistrate şi prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor şi a reglementărilor şi dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.