Autoritati publice

Sort By: Nume companie
AFER AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ
Address: Calea Griviţei, Nr. 393
Bucuresti
Scurta descriere: AFER asigură pentru domeniul feroviar şi metrou: inspecţia de stat, acordarea de licenţe şi certificate de siguranţă, autorizare furnizori, omologare produse, inspecţie tehnică, cercetarea accidentelor, teste de laborator şi încercări la Centrul de testări feroviare, certificare sisteme de calitate, elaborare de norme şi reglementări, atestate personal.
AGENTIA DE INVESTIGARE FEROVIARA ROMÂNA (AGIFER)
Address: Calea Griviţei, Nr. 393
Bucuresti
Agentia Feroviara Europeana (ERA)
Address: Boulevard Henri Harpignies, Nr. 160, Cod poştal 59300
Scurta descriere: Agenţia Feroviară Europeană este una dintre agenţiile Uniunii Europene şi are misiunea de a asigura asistenţă tehnică în domeniul securităţii feroviare şi a interoperabilităţii, de-a lungul întregii Europe. Acest lucru implică, pe lângă coordonarea măsurilor de securitate, dezvoltarea şi implementarea Specificaţiilor Tehnice pentru Interoperabilitate.
AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ (ASFR)
Address: Calea Griviţei, Nr. 393
Bucuresti
Banca Europeană pentru Investiţii (BEI)
Address: Boulevard Konrad Adenauer, Nr. 100, Cod poştal L – 2950
Scurta descriere: Banca Europeană pentru Investiţii este cea care contribuie la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a Ţărilor Membre ale Uniunii Europene. În această direcţie, banca lansează pe piaţă un volum substanţial de fonduri pentru finanţarea de proiecte, în concordanţă cu obiectivele UE.
Camera Deputatilor
Address: Palatul Parlamentului, Str. Izvor, Nr. 2-4, Cod poştal 050563
Bucuresti
Scurta descriere: Preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă deputaţii în sesiuni ordinare sau extraordinare; conduce lucrările Camerei Deputaţilor şi asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea regulamentului; conduce lucrările şedinţelor Biroului permanent.
Comisia Europeana
Address: Rue de la Loi/Wetstraat, Nr. 200, Cod poştal 1040
Scurta descriere: Comisia Europeană elaborează propuneri de legi europene noi, pe care le prezintă Parlamentului European (PE) şi Consiliului. Comisia este organul executiv al UE – este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului şi Consiliului.