Camera Deputatilor

Camera Deputatilor
Palatul Parlamentului, Str. Izvor, Nr. 2-4, Cod poştal 050563
Bucureşti / Sector 5
Bucuresti
Romania
050563
Preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă deputaţii în sesiuni ordinare sau extraordinare; conduce lucrările Camerei Deputaţilor şi asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum şi respectarea regulamentului; conduce lucrările şedinţelor Biroului permanent.
+40 21 3160300
+40 21 3134931
infocdep@cdep.ro