INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI ALBA

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI ALBA
Piaţa Ion I.C. Bratianu, Nr. 1
Alba Iulia
Alba
Romania
510118
Instituţia Prefectului veghează la aplicarea legii şi realizarea politicilor Guvernului la nivel local, asumându-şi rolul de interfaţă între autorităţi şi societatea civilă, în vederea oferirii unor servicii de înaltă calitate locuitorilor.
+40 258 811179
+40 258 811382
4562664
– /- /-
Dl.
HĂLĂLAI DĂNUȚ-EMIL
PREFECT
0754223487
1992