Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Servicii pentru intocmirea studiul istorico-arhitectural si fise analitice de inventariere pentru statiile CF Podari, Salcuta, Segarcea, Portaresti, Bailesti, Motatei, Golenti si Calafat, aflate pe sectia de circulatie Craiova-Calafat

 • Numar anunt: 181170
 • Data publicarii: 05.12.2017
 • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: 57,500 RON
 • Clasificare CPV 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
 • Informatii suplimentare: Specificatii tehnice:
  Situatia existenta:
  Sectia de cale ferata Craiova-Calafat, componenta a Coridorului Orient/Est-Mediteranean, urmeaza a fi reabilitata, in acest moment realizandu-se revizuirea studiului de fezabilitate.
  Avand in vedere ca urmatoarele imobile: Gara CFR Podari; Gara CFR Salcuta; Gara CFR Segarcea; Gara CFR Portaresti; Gara CFR Bailesti; Gara CFR Motatei; Gara CFR Golenti; Gara CFR Calafat, prezinta elemente istorice, arhitecturale si urbanistice de valoare, sunt susceptibile de a dobandi calitatea de monumente istorice si de a fi inscrise in Lista Monumentelor Istorice.
  Cerinte tehnice:
  1. Studiul istorico-arhitectural de declasare/ clasare
  Studiul istorico-arhitectural va cuprinde documenta?ia conform Ordinului Ministrului Culturii ?i Cultelor nr.2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare ?i inventariere a monumentelor istorice.
  In cadrul studiului se vor identifica daca exista sau nu valori de patrimoniu; definirea si delimitarea zonelor de protectie, daca este cazul.
  2. Fise analitice de inventariere imobile
  Se vor intocmi conform OMCC nr.2260/ 2008 -Anexa nr.4: INSTRUCTIUNI de introducere a datelor în fisa analitica de inventariere.
  Fisa analitica de inventariere a unui monument istoric, prevazuta in anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2260/2008, este realizata de catre un expert sau specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit legii.
  3. Alte cerinte obligatorii:
  - Documenta?ia se va realiza în cel pu?in patru exemplare originale pentru fiecare imobil in parte. Documentatia se va preda atat pe suport de hartie, cat si magnetic.
  - Prestatorul va asigura prezenta reprezentantilor sai la avizarile intermediare si/sau finale la Ministerul Culturii.
  - In conformitate cu prevederile art.14 din Ordinul MCC nr.2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, de aplicare a Legii nr.422/2011, pentru completarea dosarului de declasare/clasare este necesar intocmirea unui studiu istorico-arhitectural de catre un specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor.
  - Clasarea si inventarierea monumentelor istorice se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumetelor istorice, republicata, si ale normelor metodologice din Ordinul MCC nr.2260/2008 emis de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
  Nota: se vor asigura de catre beneficiar, în limita posibilita?ilor, copii planuri, relevee, copii acte de proprietate, copii documente cadastrale pentru fiecare obiectiv, date si informatii specifice domeniului CFR, daca exista în arhiva SRCF Craiova

Vizualizati anuntul de participare: Anunt de participare (sectoriale) numarul 181170_05.12