Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Servicii de expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii linia CF 116 si linia CF 216-2 loturi

 • Numar anunt: 217139
 • Data publicarii: 04.12.2017
 • Valoare contract: 58,823.52 RON
 • Clasificare CPV 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
 • Termen de depunere:
 • Informatii suplimentare: Lucrarile de refactie totala a liniei CF Simeria-Livezenni intre st. Banita-Merisor fir I km 62+150-67+620 si a liniei CF 216 Ilia-Lugoj intre st. Holdea si Margina km 24+000-30+500 sunt necesare in vederea readucerii elementelor componente ale caii ferate la parametrii initiali, in scopul asigurarii circulatiei trenurilor in depline conditii de siguranta, cu vitezele de circulatie si tonajele stabilite.Serviciile ce urmeaza a fi achizitionate constau
  in:expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de intreventie pentru stabilirea solutiilor optime ale lucrarilor si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obectivelor de investitii.

  Castigator: S.C. LONGHERSIN S.R.L.
  CUI: 7008680
  Adresa: Timisoara, str. Timis nr.14, ap.6, Timisoara, 300619, Timis

vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire numarul 217139_04.12