Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Reparatii linia CF 400 Toplita-Stanceni (de la km 183+954 la km192+945), inclusiv liniile 2, III, 4 si aparatele de cale nr.1, 3, 9, 5/7, 2, 8, 14, si 4/6 din Toplita (expertiza, DALI si proiectare) Sucursala RCF Brasov

  • Numar anunt: 185097
  • Data publicarii: 22.12.2017
  • Valoare contract: 355,850 RON
  • Clasificare CPV 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
    71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
  • Informatii suplimentare: Castigator: CONSIS PROIECT S.R.L.
    Adresa postala: Sos. Iancului, nr. 31, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023783 , Romania , Tel. 021.539.11.32 , Email: civile@consis.ro , Fax: 021.539.11.34 , Adresa internet (URL): www.consis.ro

vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 185097_22.12