Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – “Lucrari topografice si cadastrale in vederea intabularii in Cartile Funciare Locale a terenurilor apartinind domeniului public al statului aflate in administrarea M.T. si concesionate catre C.N.CF”CFR” S.A. prin transcrierea terenurilor din Cartea Funciara Centrala pentru cai ferate si canaluri Cluj in Cartile Funciare Locale sau prin inscrierea in Cartile Funciare a terenurilor expropriate pentru cauze de utilitate publica” -2 loturi- SRCF Brasov. (09.05.2018)

 • Numar anunt: CN1000295
 • Data publicarii: 09.05.2018
 • Valoare contract: Valoarea fara TVA: 433380; Moneda: RON
 • Clasificare CPV 45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
 • Termen de depunere: 11.06.2018 15:00
 • Informatii suplimentare: Se vor presta urmatoarele servicii :
  Lot 1 – Lucrari topografice si cadastrale in vederea intabularii in Cartile Funciare Locale a terenurilor apartinind domeniului public al statului aflate in administrarea M.T. si concesionate catre C.N.CF”CFR” S.A. prin transcrierea terenurilor din Cartea Funciara Centrala pentru cai ferate si canaluri Cluj in Cartile Funciare Locale sau prin inscrierea in Cartile Funciare a terenurilor expropriate pentru cauze de utilitate publica in suprafata de 200.9 ha;
  Elaborare documentatii topo-cadastrale pentru intabularea imobilelor apartinand domeniului public al Statului aflate in administrarea MT si concesionate catre CNCF CFR SA pentru :
  - Interstatia Harman – Sf.Gheorghe km 8+022 – km 31+419 in suprafata de 53,16 Ha;
  - Interstatia Sf.Gheorghe – Tusnad Bai km 33+000 – km 66+456 in suprafata de 72,43 Ha;
  - Interstatia Tusnad Bai - Sansimion km 67+348 - km 80+990 in suprafata de 43,80 Ha;
  - Interstatia Ghimes – Lunca de Mijloc km 115+000 - km 116+963 in suprafata de 6,70 Ha;
  - Statia Lunca de Mijloc km 116+963 – km 117+747 in suprafata de 5,30 Ha;
  - Interstatia Ghimes – Lunca de Sus km 117+747 - km 121+241 in suprafata de 12,00 Ha;
  - Statia Odorhei km 34+880 – km 35+600 in suprafata de 2,80 Ha;
  - Interstatia Odorhei– Odorhei Marfuri km 35+600 - km 37+403 in suprafata de 4,73Ha;
  Total suprafata = 200,92 Ha
  Descrierea detaliata a serviciilor din lotul 1 se regseste in caietul de sarcini Nr. 140/1/242/15.03.2018 .
  Lot 2 - Lucrari topografice si cadastrale in vederea intabularii in Cartile Funciare Locale a terenurilor apartinind domeniului public al statului aflate in administrarea M.T. si concesionate catre C.N.CF”CFR” S.A. prin transcrierea terenurilor din Cartea Funciara Centrala pentru cai ferate si canaluri Cluj in Cartile Funciare Locale sau prin inscrierea in Cartile Funciare a terenurilor expropriate pentru cauze de utilitate publica in suprafata de 88 ha.
  Elaborare documentatii topo-cadastrale pentru intabularea imobilelor apartinand domeniului public al Statului aflate in administrarea MT si concesionate catre CNCF CFR SA pentru :
  -Linia de cale ferată Vînători – Odorhei de la km 0+000 – 34+880in suprafata de48,00 ha.
  - Linia de cale ferata Bartolomeu - Zarnesti de la Km 9+277 -28+232 in suprafata de 40,00 ha.
  Total88,00 ha.
  Descrierea detaliata a serviciilor din lotul 2 se regseste in caietul de sarcini Nr. 140/1/241/15.03.2018.

Anunt de participare: CN1000295 Anunt de participare