Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza intre statiile Jucu-Bontida, fir II, linia 412, km. 9+705-15+388, Sucursala Regionala CF Cluj (12.02.2018)

 • Numar anunt: 182644
 • Data publicarii: 12.02.2018
 • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: 2,633,064 RON
 • Clasificare CPV 45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
 • Informatii suplimentare: Executia de lucrari de reparatie la linia CF in vederea ridicarii restrictiilor de viteza, cu respectarea stricta a solicitarile din caietul de sarcini atasat prezentei documentatii.
  Solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare se va raspunde intr-un termen de 10 zile inainte de data linmita de depunere a ofertelor.
  Se vor executa lucrari de inlocuire a tipului de sina de la 65 la 60, realizarea caii fara joante prin sudura electrica, inlocuirea traverselor din lemn la capete poduri, traverse din beton necorespunzatoare, schimbarea tipului de traversa la trecerile la nivel din T17 in T26, schimbarea tipului de prindere din indirecta rigid K in indirecta elastic SKL24, reabilitarea trecerilor la nivel se va ridica restrictia de viteza la viteza stabilita 100 km/h.
  Se va inlocui prinderea indirecta tip K cu prindere indirecta elastica tip KS cu cleme SKL 24.

Detalii procedura: Anunt de participare (sectoriale) numarul 182644_12.02