Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza intre statiile Jucu-Bontida, fir II, linia 412, km. 9+705-15+388, Sucursala Regionala CF Cluj (18.05.2018)

  • Numar anunt: 188608
  • Data publicarii: 18.05.2018
  • Valoare contract: 2,533,855.24 RON
  • Clasificare CPV 45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
  • Castigator:Wiebe Romania SRL - Adresa postala: Str. Frumoasa 11 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010985 , Romania , Tel. +40 0372113000 , Email: office@wiebe.ro , Fax: +40 0213172995 , Adresa internet (URL): www.wiebe.ro

Anunt de atribuire: eLicitatie – Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 188608_18.05.2018

ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT: 182644 / 12.02.2018