Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA – Lucrari de întretinere si reparatii linii CF: Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mica, consolidare prindere prin înlocuire traverse de lemn si beton, între statiile Iacobeni – Argestru, km. 98+680 – km. 99+300

 • Numar anunt: 184410
 • Data publicarii: 05.12.2017
 • Valoare contract: 297,174.58 RON
 • Clasificare CPV 45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
 • Termen de depunere:
 • Informatii suplimentare: Pentru consolidarea liniei CF 511 Gura Humorului – Ilva MIca, între statiile Iacobeni – Argestru, km. 98+680 – km. 99+300 este necesar executarea în principal a urmatoarele lucrari: înlocuirea traverselor de lemn necorespunzatoare cu traverse de beton T29 ( cu supralargire de 10 mm ), înlocuirea traverselor de lemn necorespunzatoare cu traverse de lemn, înlocuirea traverselor de lemn necorespunzatoare cu traverse de beton T18, înlocuirea traverselor de beton T13 necorespunzatoare cu traverse de beton T18, înlocuirea materialului marunt de cale uzat si defect, burajul tehnologic al traverselor înlocuite, încarcari/descarcari de materiale în si din mijloacele de transport, manipulari de materiale care se introduc in cale si care se scot din cale pe amplasament lucrare si în statie, transportul cu mijloace feroviare a materialelor care se introduc în cale si care se scot din cale, din statie pe amplasament lucrare si de pe amplasament lucrare în statie, transportul auto a materialelor aprovizionate de catre executant lucrare de la furnizor in statia CF. NOTA: Modificarea contractului se poate face numai in situatiile prevazute la art 235- 241 din Legea nr. 99/2017

  Castigator: INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT SI CONSTRUCTII CAI FERATE SRL
  Adresa postala: BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU, NR. 5 D, CAMERA 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020337 , Romania , Tel. +40 744428838 , Email: irtt.rail@gmail.com , Fax: +40 213186712
  Valoarea: 297174.58 Moneda: RON Fara TVA

vizualizati anuntul de atribuire: Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 184410_05.12