COMPANIA NATIONALA “ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” SA CONSTANTA – Verificarea si intretinerea liniei de contact pentru liniile C.F. electrificate proprietate CN A.P.M S.A din statia C.F.R Constanta Ferry – Boat (09.03.2018)

  • Numar anunt: 424412
  • Data publicarii: 09.03.2018
  • Valoare contract: Valoare estimata: 138,040 RON
  • Clasificare CPV 50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
  • Termen de depunere: 26.03.2018 15:00
  • Informatii suplimentare: Verificarea si intretinerea liniei de contact pentru liniile C.F. electrificate proprietate CN A.P.M S.A din statia C.F.R Constanta Ferry - Boat ; prestatorul va realiza servicii de intretinere si reparatii curente la instalatiile de electrificare (L.C si P.C.V, E.A); prestatorul va realiza servicii de intretinere si reparatii curente cu respectarea reglementarilor in vigoare, asigurandu-se forta de munca necesara, utilajele specifice, sculele, uneltele, dispozitivele de masura si indicatoarele specifice precum si aparatele de masura verificate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.

Detaliu pentru invitatia / anunt: Detaliu pentru invitatia _ anunt numarul 424412