Centru de formare si perfectionare

Centrul Naţional de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER
Scurta descriere

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor să asigure Formarea – Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER este desemnat de către autoritatea de stat ca organism de certificare a competenţelor profesionale generale / specifice ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației.