Aplicatii bazate pe localizarea geografica

TEHMIN-BRASOV SRL
Nume companie
Scurta descriere

Firma S.C. TEHMIN-BRAȘOV SRL, înființată în 28.11.2002, oferă soluții pentru îmbunătățirea calității transportului de călători aplicate la materialul rulant: locomotive, automotoare, vagoane de călători.
Direcția tehnică principală asumată de firmă este: mecanizarea și automatizarea comenzilor și proceselor tehnologice de pe vehiculele feroviare în scopul optimizării acestora, cu punerea în evidență în „timp real” a abaterilor de la parametrii nominali de funcționare, având ca rezultat reducerea consumului de energie necesar procesului de transport, a consumurilor tehnologice specifice activităților feroviare , dar și a gradului de implicare a factorului uman.

Scurta descriere

Studii topografice, geotehnice, geofizice şi geologice în domeniul infrastructurii feroviare.

Nume companie
Scurta descriere

GEOTER PROIECT reprezinta una dintre cele mai puternice firme in domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului si a dezvoltarii de produse software.