Altele

Siemens Mobility logo
Scurta descriere:

Domeniul nostru de activitate cuprinde o gamă largă de soluţii, începând de la automatizarea şi alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor feroviare, continuând cu producţia de material rulant şi extinzându-se până la livrarea de instalaţii feroviare la cheie şi dezvoltarea unor concepte moderne de service.

Scurta descriere:

Personalul de conducere şi de execuţie care îşi desfăşoară activitatea în cadrul S.C. „SERVLAND” S.R.L. Galaţi este format din specialişti experimentaţi şi cu vechime în activitatea de construcţii, având între 3 şi 28 de ani de activitate pe şantier şi participând la realizarea a peste 300 de obiecte de construcţii civile, industriale, drumuri şi poduri.