Autoritati publice

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov ADRBI
Scurta descriere

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este o organizatie neguvernamentala, non profit, cu personalitate juridica, de utilitate publica, infiintata in anul 1999, care functioneaza in baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania. Activitatea de baza a ADRBI o reprezinta oferirea de servicii specifice catre administratia publica locala si sectorul privat, in scopul dezvoltarii Regiunii Bucuresti-Ilfov. De cand si-a inceput activitatea si pana in prezent, ADRBI a implementat mai multe programe destinate dezvoltarii socio-economice a Regiunii Bucuresti-Ilfov.

ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN (ONFR)
Scurta descriere

ONFR organism de evaluare, testare și inspecție terț, cu atribuții de organism notificat (NoBo)- Nr. 2269 și de organism desemnat (DeBo), asigură ca elementele constitutive de interoperabilitate și subsistemele de infrastructură, material rulant și locomotive, sistemele de management al traficului- ERTMS/ETCS, precum și componentele acestora, să îndeplinească cerințele pentru realizarea interoperabilității feroviare în Comunitate și a calității relevante.

Centrul Naţional de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER
Scurta descriere

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor să asigure Formarea – Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER este desemnat de către autoritatea de stat ca organism de certificare a competenţelor profesionale generale / specifice ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației.

AGENTIA DE INVESTIGARE FEROVIARA ROMÂNA (AGIFER)
Scurta descriere

Agenţia de Investigare Feroviară Română – AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.20 din Ordonanța de urgență nr.73/2019 privind siguranța feroviară, aprobată prin Legea nr.71/2020, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
Potrivit Ordonanței de urgență nr.73/2019 AGIFER desfăşoară, în principal, investigarea accidentelor grave în sistemul feroviar, obiectivul acesteia fiind îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi prevenirea accidentelor.
AGIFER poate investiga, în plus faţă de accidentele grave, acele accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiuni tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteză ori convenţionale europene.

ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIAR ROMÂN (OLFR)
Scurta descriere

Organismul de Licente Feroviare Român – OLFR este autoritatea responsabila cu acordarea licentelor de transport feroviar din România.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR
Scurta descriere

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este format din 5 membri şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei potrivit Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările completările ulterioare.
Președintele Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este dl. Bogdan Marius Chirițoiu.

Scurta descriere

Instituţia Prefectului veghează la aplicarea legii şi realizarea politicilor Guvernului la nivel local, asumându-şi rolul de interfaţă între autorităţi şi societatea civilă, în vederea oferirii unor servicii de înaltă calitate locuitorilor.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Scurta descriere

București este capitala României. Este cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării. Populația de 1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucureștiul să fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană. Conform unor estimări ale unor specialiști, Bucureștiul adună zilnic peste trei milioane de oameni, iar în următorii ani, acest număr va depăși patru milioane. La acestea se adaugă faptul că localitățile din preajma orașului, care vor face parte din viitoarea Zonă Metropolitană, însumează o populație de aproximativ 430.000 de locuitori.
Sistemul de transport public din București este cel mai mare din România. Este compus din sistemul de metrou de 77 km operat de către Metrorex și rețeaua transportului de suprafață – autobuze (120 de linii), troleibuze (15 linii) și tramvaie (24 de linii) – operată de către RATB.[68] Adițional, există și microbuze private care fac legătura cu comunele învecinate. În 2016, RATB a avut 438 de milioane de călătorii.
Subsolul capitalei este traversat de patru magistrale (M1, M2, M3 și M4), M1 și M2 fiind cele mai mari și mai cuprinzătoare. M1 este magistrala care are conexiuni cu toate celelalte linii de metrou. Metroul reprezintă doar 5% din rețeaua de transport public și este folosit zilnic de aproape un sfert din populația zonei București-Ilfov, adică 600.000 de persoane.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA
Scurta descriere

Cluj-Napoca, Cluj până în 1974 și în limbajul cotidian este municipiul de reședință al județului Cluj, Transilvania, România. La recensământul din 2011 era al doilea oraș al României ca populație. Pe plan geografic, se află la distanțe aproximativ egale de București (458 kilometri), Budapesta (460 km) și Belgrad (464 km). Situat pe valea râului Someșul Mic, orașul este considerat capitala neoficială sau inima regiunii istorice Transilvania. Din 1790 până în 1848 și din 1861 până în 1867 a fost capitala oficială a Marelui Principat al Transilvaniei.
Orașul este unul dintre cele mai importante centre academice, culturale, industriale și de afaceri din România. Printre alte instituții, găzduiește cea mai mare universitate din țară, Universitatea Babeș-Bolyai, cu faimoasa sa grădină botanică. În 2015, Cluj-Napoca a fost Capitala Europeană a Tineretului.
Rețeaua de tramvaie electrice din Cluj-Napoca asigură, alături de rețeaua de troleibuze din oraș, transportul public electric.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI
Scurta descriere

Primarul, viceprimarii, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie Primăria Municipiului. Primăria Municipiului este o structură funcţională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând, în condiţiile legii, problemele curente ale colectivităţii locale.