Autoritatea pentru Reforma Feroviara – „Studiu de Sustenabilitate si Eficientizare a Retelei Feroviare din România” (09.02.2018)

 • Numar anunt: 182558
 • Data publicarii: 09.02.2018
 • Valoare contract: Valoarea estimata fara TVA: 4,400,000 RON
 • Clasificare CPV 79300000-7 - Studii de piata si cercetare economica; sondaje si statistici (Rev.2)
  71244000-0 - Calculare a costurilor, monitorizare a costurilor (Rev.2)
  71311300-4 - Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
  75130000-6 - Servicii de asistenta pentru guvern (Rev.2)
 • Informatii suplimentare: Guvernul României a aprobat prin HG nr. 666/2016 Master Planul General de Transport, prescurtat MPGT, introducând o viziune multianuala privind intretinerea si dezvoltarea durabila a retelei de transport din România. In ceea ce priveste reteaua feroviara, MPGT din 2016 are ca obiectiv principal modernizarea coridoarelor si liniilor principale TEN-T, reducând in acelasi timp reteaua administrata de stat la o dimensiune sustenabila din punct de vedere economic si social. A.R.F. trebuie sa identifice solutii pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a retelei feroviare in ansamblu, cât si a fiecarei linii in parte. Lista liniilor de cale ferata care fac obiectul prezentului studiu se regaseste in Anexa de la acest Caiet de Sarcini. In anexa, sunt enumerate un numar de 113 linii CF din care:
  - 97 linii CF se regasesc in componenta sectiilor de circulatie neinteroperabile evidentiate in anexa nr. 2 a HG nr. 177/12.03.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre CNCF „CFR"-S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile precum si gestionarea acestora;
  - 6 linii CF fac parte din sectiile de circulatie interoperabile precizate in anexa nr. 1 a HG nr. 177/12.03.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 643/2011pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre CNCF „CFR"-S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile precum si gestionarea acestora, totodata fiind si in studiul care a stat la baza aprobarii HG nr. 666/2016;
  De asemenea, strategia de eficientizare a retelei feroviare va contribui la o mai buna canalizare a fondurilor de intretinere si de investitii. Rezultatul final al achizitiei serviciului documentatiei intocmite de Prestator o analiza complexa a retelei, inclusiv analize cost-beneficiu a retelei feroviare din România, si va propune solutii care sa fie puse in aplicare de A.R.F., de CNCF „CFR"- S.A. si de administratiile centrale si locale, in vederea crearii unei retele feroviare sustenabile din punct de vedere socio-economic si financiar.
  Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din anuntul de participare.

Vizualizati anuntul de participare: Anunt de participare numarul 182558_09.02